www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
audytorzy energetyczni w śląskim      
Studia podyplomowe
    Kursy, szkolenia     Studia podyplomowe 

Baza studiów podyplomowych w śląskim z zatwierdzonym programem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniających do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Politechnika Częstochowska
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska:
Ocena energetyczna budynków i audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji
ul. Dąbrowskiego 73; 42-200 Częstochowa
tel: (034) 3250462
tel: (034) 3250463
tel/fax: (034) 3250933
www.pcz.pl

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Instytut Techniki Cieplnej:
Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków
ul. Konarskiego 22; 44-100 Gliwice
tel.: (032) 2732302
tel.: (032) 2372212
tel.: (032) 2371661
fax: (032) 2372872
www.itc.polsl.pl
e-mail: rie6@polsl.pl

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania:
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
ul. Konarskiego 18; 44-100 Gliwice
tel.: (032) 2371280
tel.: (032) 2371195
fax: (032) 2372559
http://www.polsl.pl
e-mail: rie-1@polsl.pl

Politechnika Śląska
Wydział Elektryczny: Rynek energii. Audyt energetyczny. Energetyka rozproszona i e-infrastruktura w gminach
ul. B. Krzywoustego 2; 44-100 Gliwice
tel.: (032) 2371625
fax: (032) 2371536
http://www.polsl.pl
e-mail: re@polsl.pl

Politechnika Częstochowska w Częstochowie
Wydział Budownictwa: Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i audyt na potrzeby termomodernizacji.
ul. J. H. Dąbrowskiego 69; 42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 3250-914
http://www.pcz.pl
e-mail: wb.dz@adm.pcz.czest.pl; aujma55@wp.pl

Politechnika Śląska w Gliwicach
Wydział Budownictwa
Audyting i certyfikacja energetyczna w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
ul. Akademicka 5; 44-100 Gliwice
tel. (032) 237 14 10
fax. (032) 237 12 94
http://www. polsl.pl

Wyższa Szkoła Zarządzania
Ochroną Pracy w Katowicach

Wydział Nauk Technicznych
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby
termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
ul. Bankowa 8; 40-007 Katowice
tel: (32) 355 97 85
http://www.wszop.edu.pl

Czy w Twoim powiecie są już zarejestrowani audytorzy energetyczni?
Rejestr audytorów energetycznych.

© eco-en.pl