www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Certyfikat Energetyczny - programy komputerowe wspomagające obliczanie.


Dla początkujących audytorów energetycznych zaleca się aby pierwsze obliczenia przeprowadzili posługując się np. arkuszem kalkulacyjnym, pozbawionym gotowych rozwiązań i formuł. Pomaga to zrozumieć istotę algorytmu i zwiększa świadomość pochodzenia używanych parametrów. I tak naprawdę przeliczenie kilku jeśli nie kilkunastu certyfikatów energetycznych na tzw. "piechotę" wyrabia ogólne spojrzenie także na nasze potrzeby i oczekiwania względem programu komputerowego, który ma nam posłużyć w dalszej certyfikacji. Praktycznie każda firma oferująca oprogramowanie udostępnia wersje demonstracyjne. Pozwalają one w zadowalający sposób zapoznać się z przyjętymi rozwiązaniami, grafiką itp. Dzięki temu możemy dobrać najwłaściwsze dla nas narzędzie.

Warto również zapoznać się co dana firma oferuje razem z zakupem oprogramowania. Pamiętajmy, że dziedzina jaką obejmuje certyfikacja energetyczna ewoluuje razem z postępem technicznym, istotne są zatem aktualizacje programu, które często są dodatkowym kosztem w przyszłości. Może program pozwala na samodzielne uzupełnianie bazy parametrów, dzięki czemu moglibyśmy w miarę potrzeb sami ją rozbudowywać.

Dość ważne jest zapoznanie się z warunkami licencji i odpowiedzialnością producenta oprogramowania. Praktycznie nikt nie zagwarantuje nam, że uzyskany w toku obliczeń wynik, przy użyciu oprogramowania, będzie poprawny. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyniki, o tym mówi każda licencja. Dlatego warto samemu najpierw opanować sztukę sporządzania certyfikatu energetycznego, tak aby wystawione przez nas świadectwo energetyczne odzwierciedlało w sposób możliwie najwierniejszy rzeczywistość.

Poniżej przedstawiamy kilka propozycji z dostępnych na rynku.


Audytor OZC
obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831, wyznaczanie Świadectwa Energetycznego...

Program ViLab
pozwala na przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu wg metodyki zbieżnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008

THERM 5.2
wyznacza wartości współczynnika psi dla liniowych mostków termicznych. Zgodny z PN-EN ISO 10211. Modele 2D. Wersja anglojęzyczna.
Sklep audytora energetycznego
Zapraszamy do eksploracji naszego sklepu w poszukiwaniu przydatnych i niedrogich pozycji, także aplikacji komputerowych wspomagających obliczenia dotyczące sporządzania certyfikatów energetycznych.

© eco-en.pl