www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
    Baza danych klimatycznych     Współczynniki przewodzenia ciepła 

Współczynniki cytowane poniżej za normą PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania" - zastąpioną przez PN-EN ISO 6946:2008 i dostępną na stronie www.pkn.pl.

mur na zaprawie cementowo-wapiennej, spoiny grubości do 1,5 cm
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
CEGŁA ceramiczna pełna 1800 0,77 880
dziurawka 1400 0,62 880
kratówka 1300 0,56 880
silikatowa pełna 1900 0,90 880
silikatowa drążona 1500 0,75 880
1600 0,80 880
klinkierowa 1900 1,05 880
BETON KOMÓRKOWY 500 0,25 840
600 0,30 840
700 0,35 840
800 0,38 840
mur na zaprawie klejącej lub o przewodności cieplnej zbliżonej do materiału
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
BETON KOMÓRKOWY 400 0,14 840
500 0,17 840
600 0,21 840
700 0,25 840
800 0,29 840
drewno i materiały drewnopochodne
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
SOSNA I ŚWIERK w poprzek włókien 550 0,16 2510
wzdłuż włókien 550 0,30 2510
DĄB w poprzek włókien 800 0,22 2510
wzdłuż włókien 800 0,40 2510
SKLEJKA 600 0,16 2510
PŁYTY PILŚNIO-
WE
porowate 300 0,06 2510
twarde 1000 0,18 2510
betony
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
BETON ZWYKŁY z kruszywa kamiennego 1900 1,00 840
2200 1,30 840
2400 1,70 840
ŻELBET 600 0,16 2510
okładziny i tynki
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
PŁYTY G-K 1000 0,23 1000
TYNK lub gładź cementowa 2000 1,00 840
lub gładź cementowo-wapienna 1850 0,82 840
wapienny 1700 0,70 840
PŁYTY OKŁADZINOWE CERAMICZNE, TERAKOTA 2000 1,05 920
termoizolacje
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
WŁÓKNO SZKLANE maty od 60 do 100 0,045 840
WEŁNA MINERALNA granulat od 40 do 80 0,050 750
WEŁNA MINERALNA filce, maty, płyty od 40 do 80 0,045 750
od 100 do 160 0,042 750
STYROPIAN 10 0,045 1460
12 0,043 1460
od 15 do 40 0,040 1460
inne
Nazwa materiału Gęstość (średnia) Współczynnik przewodzenia ciepła λ (warunki średniowilgotne) Ciepło właściwe
kg/m3 W/(m ·K) J/(kg·K)
PIASEK ŚREDNI 1650 0,40 840
ŻWIR 1800 0,90 840
GRUNT ROŚLINNY 1800 0,90 1260
* Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za ewentualne błędy, jakie mogą się znajdować w niniejszej publikacji.


W publikacji znajdują się fragmenty normy, zamieszczone zgodnie z regulaminem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dotyczącego wykorzystania praw autorskich do Polskich Norm.
www..pl

Masz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych?
Zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl