www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
 Certyfikaty energetyczne - informacje   Certyfikat energetyczny - wzór 

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY - WZÓR

Przedstawiamy Państwu wzór certyfikatu energetycznego, zgodny z
"Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej".

Znajdź audytora energetycznego w swojej okolicy w naszej bazie:
Rejestr audytorów energetycznych.

Poniżej znajdziecie Państwo wzór certyfikatu energetycznego odnoszący się do budynku mieszkalnego niewyposażonego w instalację chłodzenia. Nieco inaczej będzie wyglądał wzór dla budynku w którym znajdują się lokale o innej funkcji użytkowej, np. usługowe, inaczej dla lokalu mieszkalnego i inaczej dla części budynku przeznaczonego do użyteczności publicznej.

Sprawdź co powinno się znajdować na każdej ze stron certyfikatu...

Certyfikat energetyczny wzór 1.1 Certyfikat energetyczny wzór 1.2
Certyfikat energetyczny str.1             Certyfikat energetyczny str.2

Certyfikat energetyczny wzór 1.3 Certyfikat energetyczny wzór 1.4
Certyfikat energetyczny str.3             Certyfikat energetyczny str.4

Najczęściej wystawiane są właśnie takie certyfikaty energetyczne - dla budynków mieszkalnych. Są nimi budynki jednorodzinne. Certyfikat energetyczny dla budynku który posiada klimatyzację, obejmującą swym działaniem co najmniej dwa pomieszczenia, będzie wzbogacony o wyliczenia zapotrzebowania energii na chłodzenie.

Sklep audytora energetycznego Proszę pamiętać, że tylko osoby uprawnione do sporządzania certyfikatów energetycznych mogą je wypełniać i podpisywać, a ich wystawienie jest poprzedzone stosownymi obliczeniami i wizytą w obiekcie podlegającym certyfikacji. Sama procedura pozyskania świadectwa energetycznego opisana została w dziale "AUDYT ENERGETYCZNY".

© eco-en.pl