www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Programy komputerowe
Program ViLab
pozwala na przygotowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku/lokalu wg metodyki zbieżnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
* Minimalna ilość danych geometrycznych koniecznych do wprowadzenia (wyłącznie wymiary wewnętrzne przegród)
* Program automatycznie oblicza całą geometrię obiektu, od wymiarów zewnętrznych przegród aż po współczynnik kształtu budynku i wartości referencyjne EP
* Użytkownik może sam ustalać strategie wymiarowania (obliczenia geometrii), metodę liczenia pojemności cieplnej (wg Rozporządzenia lub Normy), itp.
* Zmieniając budowę jednej przegrody wzorcowej można zmienić od razu budowę wszystkich przegród w modelu opartych na tym wzorcu
* Kopiowanie i przenoszenie obiektów oraz przypisywanie pomieszczeń do stref za pomocą mechanizmu "przeciągnij i upuść", możliwość importu obiektów z innych projektów ViLab.
* Szczegółowe raporty o zawartości wybieranej przez Użytkownika. W tym opisy i wykorzystane każdorazowo w obliczeniach wzory. Szczegółowe opisy interpretacji nieścisłości metodyki
* Użytkownik może prześledzić szczegółowo wszystkie obliczenia wykonywane w programie.
* Raz nabyta licencja nie ogranicza ilości wystawionych świadectw energetycznych.
* Żadne dane projektu nie są przechowywane poza komputerem, na którym został program zainstalowany
* Dowolne strefowanie budynku, hierarchiczna budowa projektu, ogrzewanie, chłodzenie i oświetlenie.
* Szczegółowe podpowiedzi pod każdym z pól
* Stale rozwijane oprogramowanie, częste aktualizacje

© eco-en.pl