www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Polskie prawo
 Świadectwa energetyczne      Efektywność energetyczna      Termomodernizacja 

Premia termomodernizacyjna

O możliwości ubiegania się o tzw. premię termomodernizacyjną mówi USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 76, poz. 493.)

Ustawa określa kto może się o premię ubiegać i w jakiej wysokości. Pamiętajmy, że premia jest przyznawana wyłącznie na spłatę kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, nie jest to kwota przekazywana bezpośrednio inwestorowi.

Wniosek o przyznanie premii składa się do BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) za pośrednictwem banku kredytującego. Należy do niego dołączyć "audyt energetyczny", który określi warianty przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, oraz wskaże ten najbardziej optymalny. Ponadto będzie zawierał ocenę faktycznego stanu technicznego przedmiotu termomodernizacji (budynek, lokalne źródło ciepła, lokalna sieć ciepłownicza).

© eco-en.pl