www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
audytorzy energetyczni w opolskim      
Studia podyplomowe
    Kursy, szkolenia     Studia podyplomowe 

Baza studiów podyplomowych w opolskim z zatwierdzonym programem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniających do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Uniwersytet Opolski
Wydział Przyrodniczo-Techniczny:
Inżynieria Środowiska z zakresu audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji i oceny energetycznej budynków
ul. Oleska 48; 45-035 Opole
tel.: (077) 4527300
fax: (077) 4527303
http://www.uni.opole.pl
e-mail: wpt@uni.opole.pl

Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki:
Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
ul. Sosnkowskiego 31; 45-272 Opole
tel.: (0-77) 400-62-15
Fax: (0-77) 400-63-47
www.ieisp.po.opole.pl
e-mail: z.kabza@po.opole.pl

Politechnika Opolska
Wydział Mechaniczny:
Świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny budynków
ul. S Mikołajczyka 5; 45-271 Opole
tel.: (0-77) 400-63-00
Fax: (0-77) 400-61-92
www.po.opole.pl
e-mail: wmech@po.opole.pl; kis.audyt@po.opole.pl

Politechnika Opolska
Wydział Budownictwa: Budownictwo energooszczędne z charakterystyka energetyczną i audytem budynków
ul. Katowicka 48; 45-061 Opole
tel. (077) 456 50 85-87
tel. (077) 456 50 85 w. 325
Fax: (077) 454 33 18
www.wb.po.opole.pl
e-mail: a.marynowicz@po.opole.pl; bud@po.opole.pl

Czy w Twoim powiecie są już zarejestrowani audytorzy energetyczni?
Rejestr audytorów energetycznych.

© eco-en.pl