www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
audytorzy energetyczni w małopolskim      
Studia podyplomowe
    Kursy, szkolenia     Studia podyplomowe 

Baza studiów podyplomowych w małopolskim z zatwierdzonym programem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniających do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Katedra Energetyki i Ochrony Środowiska:
Audyting energetyczny w budownictwie na potrzeby termomodernizacji oraz certyfikacji energetycznej budynków
al. Mickiewicza 30; Paw. B-3; 30-059 Kraków
tel.: (012) 6173078
tel/fax: (012) 6173113
http://www.agh.edu.pl
e-mail: KMiUE@imir.agh.edu.pl; zimny@imir.agh.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydział Architektury: Audyt energetyczny na potrzeby termoizolacji oraz oceny energetycznej budynków
ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1; 31-705 Kraków
tel.: 012) 2524 650
fax: (012) 2524651
www.ka.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska: Doradztwo energetyczne w budownictwie
ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
tel.: (012) 6282890
fax: (012) 6283080
www.wis.pk.edu.pl
s-0@wis.pk.edu.pl

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej: Budownictwo energooszczędne, audyting i ocena energetyczna budynków
ul. Warszawska 24; 31-155 Kraków
tel/fax: (012) 6282023
tel.: (012) 6282301
tel/fax: (012) 6282023
tel.: (012) 6282301

Politechnika Krakowska
Wydział Mechaniczny: Audyt energetyczny budynku na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
al. Jana Pawła II 37; 31-864 Kraków
tel: (0-12) 628-34-47
tel: (0-12) 628-36-62
fax: (0-12) 628-35-99
www.pk.edu.pl/cj
www.mech.pk.edu.pl
e-mail: cj@pk.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Energetyki i Paliw:
Audyt energetyczny, ocena energetyczna budynków oraz efektywne użytkowanie energii
Al. Mickiewicza 30; 30-059 Kraków
tel/fax: (0-48)617 25 68
www.mse.agh.edu.pl
e-mail: energet@ahg.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Efektywne użytkowanie energii - audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków
ul. Mickiewicza 8; 33-100 Tarnów
tel.: (014) 63 16 510
Fax.: (014) 63 16 511
http://audyt.klekss.edu.pl
e-mail: audyt@pwsztar.edu.pl

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki: Audyting i Certyfikacja energetyczna budynków
ul. Balicka 116B; 31-149 Kraków
tel.: (012) 662 51 74
tel.: (012) 662 46 47
fax: 012 662 51 75
http://www.ur.krakow.pl/
email: biurocku@ur.krakow.pl


Czy w Twoim powiecie są już zarejestrowani audytorzy energetyczni?
Rejestr audytorów energetycznych.

© eco-en.pl