www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
audytorzy energetyczni w łódzkim      
Studia podyplomowe
    Kursy, szkolenia     Studia podyplomowe 

Baza studiów podyplomowych w łódzkim z zatwierdzonym programem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprawniających do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynku


Politechnika Łódzka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska:
Termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków
al. Politechniki 6; budynek B7; 90-924 Łódź
tel.: (042) 6313500
fax: (042) 6313502
http://www.p.lodz.pl
e-mail: maria.kaminska@p.lodz.pl


Czy w Twoim powiecie są już zarejestrowani audytorzy energetyczni?
Rejestr audytorów energetycznych.

© eco-en.pl