www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Egzamin w Ministerstwie Infrastruktury
      terminarz 2014           Informacje dodatkowe         Pytania egzaminacyjne  

Terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzaminów w 2014 r.

Terminy oraz miejsce przeprowadzenia egzaminów w 2014 r. dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową.

1. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 28 marca 2014 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 28 kwietnia 2014 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 12 maja 2014 r.

2. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 9 maja 2014 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 9 czerwca 2014 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 23 czerwca 2014 r.

3. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 8 sierpnia 2014 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 8 września 2014 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 22 września 2014 r.

4. Pierwszy etap postępowania (składanie wniosków) - do dnia 31 października 2014 r.
Drugi etap postępowania (egzamin) - część pisemna egzaminu: w dniu 1 grudnia 2014 r.
- część praktyczna egzaminu: w dniu 15 grudnia 2014 r.

Miejsce egzaminu:
Centrum Konferencyjno-Kongresowe,
00-728 Warszawa,
ul. Bobrowiecka 9,

Źródło: http://www.mir.gov.pl

Zdobędziesz uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych -
zarejestruj się w naszej bazie audytorów energetycznych:
Rejestracja w bazie.

© eco-en.pl