www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Certyfikat energetyczny - wzór
     str. 1                 str. 2                 str. 3                 str. 4     

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY - WZÓR - str. 2

Certyfikat energetyczny wzór 1.2

Tutaj znajdują się bardziej szczegółowe informacje dotyczące budynku oraz parametrów obliczeniowych przyjętych przez audytora energetycznego. Ta strona certyfikatu energetycznego zawiera zestawienie wartości obliczeniowych dotyczących oddzielnie energii zużywanej na ogrzewanie i wentylację, ciepłą wodę użytkową, a także urządzenia pomocnicze takie jak na przykład pompy obiegowe. Wyszczególnione jest z jakiego nośnika energii (energia elektryczna, biomasa, węgiel itp.) pochodzi jaka część zużywanej energii. Energia użytkowa jest to energia jaką potencjalnie zużywalibyśmy, gdyby nasze instalacje pracowały bez straty ciepła. Kolejno wyznacza się sprawność instalacji, która uwzględniona zostaje w certyfikacie energetycznym w postaci EK - energii końcowej. Ta natomiast jest przemnażana przez tak zwany współczynnik nakładu, który jest określony rozporządzeniem dla każdego zużywanego w procesie produkcji ciepła czy chłodu nośnika energii. Otrzymujemy sumę EP - energii pierwotnej. Najniższy wskaźnik przypisany jest paliwom tzw. odnawialnym.

Sklep audytora energetycznego Sklep dla audytorów energetycznych zaprasza do zakupu druków i aplikacji komputerowych generujących certyfikat energetyczny. Dostępne też okładki A-4 gwarantujące trwałość certyfikatu energetycznego i zniszczenie przy próbie jego dekompletacji, oraz inne zabezpieczenia.

© eco-en.pl