www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Certyfikat energetyczny - wzór
     str. 1                 str. 2                 str. 3                 str. 4     

CERTYFIKAT ENERGETYCZNY - WZÓR - str. 1

Na pierwszej stronie certyfikatu energetycznego zamieszcza się informacje ogólne dotyczące certyfikowanej nieruchomości, jak adres, typ budynku, rok zakończenia budowy / oddania budynku do użytkowania, rok budowy instalacji grzewczej oraz zaznacza się cel wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej. Jest tu także miejsce na fotografię budynku, zwykle jest to zdjęcie od ulicy, tam gdzie znajduje się wejście główne i jest/powinna być umieszczona tabliczka informacyjna z ulicą i numerem domu. Na prawomocność certyfikatu energetycznego nie wpływa budowlany nieporządek przed posesją. Często jednak warto poczekać, aż cała posesja zostanie uprzątnięta i wówczas zaprosić audytora, gdyż certyfikat energetyczny jest ważny aż 10 lat. W tym czasie jeśli zechcemy sprzedać nieruchomość, taki certyfikat z pewnością będzie się lepiej prezentował wśród dokumentów okazywanych przyszłemu nabywcy.

Certyfikat energetyczny wzór 1.1

Co najważniejsze, na pierwszej stronie certyfikatu energetycznego znajduje się podsumowanie audytu energetycznego oraz obliczeń sporządzonych przez audytora. Wynik porównywany jest z wartością jaką określa dla nowych budynków, oraz tych przebudowywanych, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie", dział X "Oszczędność energii i izolacyjność cieplna".

Sprawdź jakiej wartości EP* Twój budynek nie powinien przekroczyć, aby spełniał wymogi rozporządzenia.
A - suma pól powierzchni wszystkich przegród budynku, oddzielających część ogrzewaną budynku od powietrza zewnętrznego, gruntu i przyległych pomieszczeń nieogrzewanych, liczoną po obrysie zewnętrznym [m2]
Ve - Kubatura ogrzewanej części budynku po obrysie zewnętrznym [m3]
Af - powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku/lokalu [m2]
   Wprowadź   dane:  
A: 
Ve
Af*EP - wskaźnik określający roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz chłodzenia dla budynku nowego [kWh/(m2·rok)]

© eco-en.pl