www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Programy komputerowe
THERM 5.2
wyznacza wartości współczynnika psi dla liniowych mostków termicznych. Zgodny z PN-EN ISO 10211. Modele 2D. Wersja anglojęzyczna.
THERM to program komputerowy oparty na state-of-the-art Microsoft Windows TM, opracowany w Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) dedykowany producentom komponentów budowlanych, inżynierom, nauczycielom, studentom, architektom i innym zainteresowanym tematyką przenikania ciepła. Dostępny jest w wersji anglojęzycznej, do pobrania na stronie

http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html

THERM umożliwia modelowanie dwuwymiarowych mostków cieplnych dla elementów budowlanych, takich jak okna, ściany, fundamenty, dachy, drzwi itp., gdzie mostki termiczne mogą występować. Analiza przenikania ciepła za pomocą THERM umożliwia ocenę efektywności energetycznej zastosowanych rozwiązań. Program generuje lokalne rozkłady temperatury, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów z kondensacją wilgoci.

Program THERM jest oparty na algorytmach ISO, służy do dwuwymiarowej (2D) analizy metodą elementów skończonych, dzięki czemu umożliwia generowanie skomplikowanych geometrycznie i wielo-materiałowych elementów budowlanych. Jego najnowsza wersja zawiera kilka nowych rozwiązań technicznych oraz ciekawych funkcji interfejsu użytkownika. Na pewno warto się z tym programem zapoznać.© eco-en.pl