www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl

Programy komputerowe
Audytor OZC
obliczanie projektowego obciążenia cieplnego wg PN-EN 12831, wyznaczanie Świadectwa Energetycznego...
Program Audytor OZC Pro w wersji 4.6 służy do obliczania projektowego obciążenia cieplnego pomieszczeń, określania sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzania budynków oraz wykonywania Świadectw Energetycznych budynków i ich poszczególnych części.

Główne zalety programu Audytor OZC 4.6 Pro:

* Obliczenia do projektu centralnego ogrzewania, audytu energetycznego i Świadectwa Energetycznego w jednym programie.
* Możliwość wyznaczania świadectw dla całego budynku, stref budynku, mieszkań/lokali.
* Wygodne wprowadzanie danych (wysoka wydajność - system dziedziczenia danych).
* Możliwość importu danych z wcześniejszych wersji programu i wykorzystania ich przy sporządzaniu Świadectw Energetycznych.
* Możliwość szybkiego wykonywania obliczeń wyłącznie na potrzeby Świadectw Energetycznych.
* Możliwość wykonywania obliczeń dla dużych obiektów składających się z tysięcy pomieszczeń.
* Przejrzystość wyników i możliwość ich szczegółowej analizy.
* Powszechnie znane środowisko pracy - programy Audytor OZC w kolejnych wersjach funkcjonują na rynku od kilkunastu lat i są wykorzystywane przez tysiące projektantów.
* Liczne cykle szkoleniowe organizowane przez firmy współpracujące z naszą firmą (brało w nich udział kilkadziesiąt tysięcy uczestników).
* Dopracowana metodyka obliczeń uwzględniająca niezbędne korekty błędów występujących w normach i rozporządzeniach - program stworzony przez firmę od lat zajmującą się tworzeniem oprogramowania z branży sanitarnej i audytingu energetycznego.

© eco-en.pl