www.certyfikat-energetyczny.powiat.pl
Potrzebujesz Certyfikat Energetyczny Budynku?
Oferujemy usługi na terenie całej Polski, a w szczególności na terenie województwa:
Certyfikat energetyczny
Certyfikaty energetyczne są dokumentami niezbędnymi przy oddawaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży nieruchomości, przy wynajmie. Żądając okazania certyfikatu energetycznego budujesz rzetelną i obiektywną ocenę nieruchomości przed jej kupnem. Mając wgląd w certyfikat energetyczny (świadectwo energetyczne) możesz ocenić opłacalność inwestycji, zaplanować remont i modernizację.

Sprawdź jak wygląda świadectwo energetyczne i jakie informacje zawiera:

...świadectwo energetyczne jest niezbędne w przypadku oddawania budynku do użytkowania, oraz przy zawieraniu umowy kupna / sprzedaży budynku (domu, lokalu mieszkalnego, usługowego, budynku) oraz najmu. Niektóre banki żądają na dzień dzisiejszy przedstawienia certyfikatu w celu oszacowania kosztów eksploatacji budynku. Niestety im gorszy wynik na świadectwie energetycznym, tym nasze koszty ponoszone na jego np. ogrzanie wzrastają, co przekłada się na chudszy portfel i zapewne gorszą zdolność kredytową w przypadku kredytowania takiej właśnie nieruchomości.
© eco-en.pl